Projekty UE

Grehen Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie wyników prac B+R w firmie „Grehen Sp. z o.o.” w celu wprowadzenia na rynek gamy innowacyjnych kosmetyków ekologicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest wdrożenie własnych wyników prac B+R do działalności firmy oraz uruchomienie produkcji nowych, innowacyjnych kosmetyków ekologicznych. Dzięki temu nastąpi wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy, co zapewni odbiorcom dostęp do gamy ekologicznych produktów kosmetycznych, charakteryzujących się skutecznością przewyższającą dostępne produkty konkurencyjne.

Całkowita wartość projektu: 6 453 748,50 PLN
Dofinansowane ze środków UE: 2 885 822,50 PLN

Kontakt: grehen@grehen.com.pl

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/RPMA.03.03.00 na zamówienie na dostawę środków trwałych (Proszkowy dozownik wagowy z funkcją etykietującą) 2018-03-30T15:22:46+00:00
Zapytanie ofertowe nr 3/2018/RPMA.03.03.00 na zamówienie na dostawę środka trwałego (Mieszalnik (mikser) do proszków 50L) 2018-03-30T15:22:18+00:00
Zapytanie ofertowe nr 2/2018/RPMA.03.03.00 na zamówienie na dostawę środka trwałego (Urządzenie do pomiaru parametrów skóry przed i po aplikacji wyrobu gotowego) 2018-03-30T15:21:29+00:00
Zapytanie ofertowe nr 1/2018/RPMA.03.03.00 na zamówienie na dostawę środka trwałego (Agregat prądotwórczy z zabezpieczeniem UPS 35-65 kW) 2018-03-30T15:20:15+00:00
Zapytanie ofertowe nr 3/2017/RPMA.03.03.00 na zamówienie na dostawę środków trwałych (urządzenie etykietujące) do linii produkcyjnej kosmetyków ekologicznych 2018-01-15T15:05:21+00:00

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1071883

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R w firmie Grehen Sp. z o. o. w celu wprowadzenia na rynek gamy innowacyjnych kosmetyków ekologicznych.” nr RPMA.03.03.00-14-7857/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”,

firma GREHEN SP. Z O. O. rozstrzygnęła przetarg na:

Dostawę środka trwałego (urządzenie etykietujące) do linii produkcyjnej kosmetyków ekologicznych

Na podstawie przyznanej punktacji Komisja dokonała wyboru oferty firmy:

Unilogo Robotics Sp. z o.o.
z siedzibą w Piasecznie ul. Julianowska 45, 05-500 Piaseczno
oferta spełniła wszelkie wymogi formalne oraz otrzymała najwyższą ocenę według określonych kryteriów.

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/RPMA.03.03.00 na zamówienie na dostawę środków trwałych do linii produkcyjnej kosmetyków ekologicznych 2017-12-18T14:58:08+00:00

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1068055

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R w firmie Grehen Sp. z o. o. w celu wprowadzenia na rynek gamy innowacyjnych kosmetyków ekologicznych.” nr RPMA.03.03.00-14-7857/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa lll „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”,

firma GREHEN SP. Z O. O. rozstrzygnęła przetarg na:

Dostawę środków trwałych do linii produkcyjnej kosmetyków ekologicznych:

  1. Mieszalnik homogenizujący 2l – 1 szt.;
  2. Mieszalnik homogenizujący 15l – 1 szt.;
  3. Mieszalnik homogenizujący 50l – 1 szt.;
  4. Mieszalnik homogenizujący 200l – 1 szt.;
  5. Mieszalnik do uśredniania peelingów 200l – 1 szt.;
  6. Topielnik fazy olejowej 100l – 1 szt.;
  7. Mieszalnik fazy wodnej 200l – 1 szt.;
  8. Zbiorniki przejezdne 100l – 2 szt.

Na podstawie przyznanej punktacji Komisja dokonała wyboru oferty firmy:

Zakład Usług Technicznych Andrzej Urliński
z siedzibą w Warszawie Wał Miedzeszyński 172, 04-987 Warszawa

oferta spełniła wszelkie wymogi formalne oraz otrzymała najwyższą ocenę według określonych kryteriów.

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/RPMA.03.03.00 na zamówienie na dostawę środków trwałych (linii dozującej) do linii produkcyjnej kosmetyków ekologicznych 2017-12-18T16:21:16+00:00

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1068267

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac B+R w firmie Grehen Sp. z o. o. w celu wprowadzenia na rynek gamy innowacyjnych kosmetyków ekologicznych.” nr RPMA.03.03.00-14-7857/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa lll „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”, Działanie 3.3 „Innowacje w MŚP”,

firma GREHEN SP. Z O. O. rozstrzygnęła przetarg na:

Dostawę środków trwałych (linii dozującej) do linii produkcyjnej kosmetyków ekologicznych:

  1. Urządzenie dozujące dwugłowicowe przepływowo – masowe z dozowaniem automatycznym – 1 szt.

Na podstawie przyznanej punktacji Komisja dokonała wyboru oferty firmy:

PAQMACH Włodzimierz Ruszkawski

Ul. Jana Kazimierza 452 D, 05-126 Stanisławów Pierwszy

oferta spełniła wszelkie wymogi formalne oraz otrzymała najwyższą ocenę według określonych kryteriów.

2017-11-30T11:20:13+00:00 Tags: , , |